วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมระบบบัญชีห้องเช่า

โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ระบบบัญชีห้องเช่า บัญชีอพาร์ตเมนต์ แมนชั่น บัญชีหอพัก พลาซ่า สำนักงาน พื้นที่ให้เช่า Rental & Apartment Billing Accounts System

โปรแกรมบัญชีพื้นที่เช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พลาซ่า อาคารสำนักงานให้เช่า  เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารงานธุระกิจการเช่าโดยเฉพาะ สำหรับเก็บข้อมูลทะเบียนห้อง/พื้นที่เช่า ประวัติผู้เช่า ใบจอง สัญญาเช่า อัตราค่าเช่าห้อง&เฟอร์นิเจอร์ และประเภทค่าใช้จ่ายเรียกเก็บต่างๆ  ค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ จัดการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนทำบัญชีลูกหนี้ จดหมายติดตามหนี้ค้าง และรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง


 คุณสมบัติ โปรแกรม Softbiz+ Rental  - Billing ( Accounts Receivables )
 • การออกแบบระบบ ยึดหลักการบัญชีธุรกิจเฉพาะ มาเป็นมาตรฐาน ผสานเข้ากับการทำงานจริงแบบmanual เพื่อให้ใช้งานง่าย แต่ถูกต้องตามหลักการ มีมาตรฐาน สามารถขยายงานและเชื่อมกับระบบอื่นๆได้
 • มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการประยุกต์กับงานจริงของธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร โดยสามารถติดตั้ง และปรับแต่งระบบ ให้เข้ากับระบบที่ทำด้วยมืออยู่ก่อนแล้วได้เป็นอย่างดี
 • เก็บรายละเอียดข้อมูลของแต่ละห้อง สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ นำเข้าข้อมูลเก่าจาก Excel เพื่อเริ่มต้นระบบได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถค้นหาข้อมูลผู้อยู่อาศัย โดยใช้อักษรชื่อบางส่วน, เลขที่บ้าน/ห้อง เป็นต้น
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ไม่จำกัด เช่น ค่าเช่าพื้นที่ห้อง , ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์, ค่าสมาชิกจอดรถ , ค่าคีย์การ์ด ฯลฯ โดยกำหนดสูตรอัตราได้หลากหลาย
 • บันทึกการใช้สาธารณูปโภค  เลขมิเตอร์น้ำ-ไฟประจำเดือน เพื่อคำนวณหน่วยที่ใช้และจำนวนเงินอัตโนมัติ และรองรับการอ่านข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ(AMR-Automatic Meter Reading) หรือ ไฟล์ Excel ได้
 • บันทึกการใช้โทรศัพท์ ได้ทั้ง โทรปกติ , โทรทางไกล , โทรต่างประเทศ , โทรเข้ามือถือ โดยดึงข้อมูลจากระบบตู้สาขา (PABX) ได้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี้ (ตามแบบฟอร์มารตรฐานหรือฟอร์มเดิมที่ใช้อยู่)จากคอมพิวเตอร์ ทั้งพิมพ์ลงฟอร์มหรือพิมพ์พร้อมฟอร์ม ได้ทุกเครื่องพิมพ์ และรองรับระบบบาร์โค้ดBarcode พิมพ์ลงใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินด้วยการอ่านค่าจากบาร์โค้ด
 • การรับชำระเงินสามารถรับชำระได้ ตามใบแจ้งหนี้หรือแบ่งชำระบางส่วน หรือชำระรายการที่ไม่ได้แจ้งหนี้ หรือจ่ายล่วงหน้า
 • รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/พิมพ์ใบกำกับภาษี และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึง การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถคำนวณ ค่าปรับ กรณีชำระเกินกำหนด ได้โดยอัตโนมัติ ตามสูตรที่กำหนดได้ หรือ ให้ส่วนลดกรณีชำระล่วงหน้าได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน การจัดการผู้ใช้ โดยแบ่งระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึง บันทึก/แก้ไขข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริต และเก็บประวัติการใช้งานไว้ตรวจสอบภายหลัง
 • ระบบการสำรองข้อมูลประจำวันพร้อมระบบช่วยเตือน เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำบัญชี/งบการเงินมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบงานเสริมเฉพาะสำหรับอาคารชุด เช่น ทะเบียนบัตรคีย์การ์ด ทะเบียนหมุดโทรศัพท์สายตรงและทะเบียนบัตร/สติกเกอร์รถยนต์ พร้อม พิมพ์บัตรสำหรับติดเป็น สติกเกอร์หน้ารถยนต์
 • ระบบงานแจ้งซ่อม/งานแม่บ้าน บันทึกการแจ้งซ่อม/การสั่งงาน/ผลการทำงาน และรายงานสถานการณ์ดำเนินงาน
 • ระบบงานพิเศษ รายงานงบกระแสเงินสด โดยสามารถ บันทึกรายจ่ายเกณฑ์เงินสด เพื่อการออกรายงานงบกระแสเงินสด โดย อัตโนมัติ
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมพิเศษ
           - เน้นการป้องกันการทุจริต และคุมบัญชีลูกหหนี้ช่วยกระตุ้นการชำระเงิน
           - โดยแสดงยอดหนี้ค้างในใบแจ้งหนี้เป็นการกระตุ้นและยืนยันยอดหนี้ในตัว 
           - ตลอดจนคำนวณค่าปรับที่หน้าใบแจ้งหนี้ หรือหน้าใบเสร็จได้ กรณีปรับเป็นวัน
           - มีระบบควบคุมและเก็บประวัติการออกใบเสร็จ/การยกเลิก/การป้องกันการแก้ไข
 • ยังมีโครงการ พัฒนา ความสามารถ ลูกเล่นพิเศษ เพิ่มเติมอีกมากมาย ให้สามารถอับเดทได้ตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
รายงานในระบบ Softbiz+ Rental
 • รายงานทะเบียนห้อง/พื้นที่เช่า
 • รายงานทะเบียนรายละเอียดผู้เช่า
 • รายงานค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่าย/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
 • รายงานการใช้สาธารณูปโภค(น้ำ-ไฟ)
 • รายงานการรับชำระเงิน/ใบเสร็จประจำวัน-ใบนำส่งเงิน
 • รายงานสรุปรายรับแยกประเภท
 • รายงานสรุปบัญชีลูกหนี้/รายได้
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายบุคคล
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระแยกประเภท
 • รายงานการ์ดลูกหนี้/บัญชีเคลื่อนไหว-การแจ้งหนี้-การชำระเงิน/Statement
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายเดือน/รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ( aging Report )
 • หนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระ ฉบับที่ 1 , 2 , 3
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานอื่นๆ รวมกว่า 50 รายงาน
ประโยชน์ของการใช้ โปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+
 • การลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต
 • กระบวนการบริหาร และตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้น โดยสารสนเทศที่รวดเร็ว
 • มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ไม่ยึดติดกับตัวพนักงาน
 • เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคคลากร ตื่นตัวในการทำงาน เพิ่มศักยภาพพนักงาน
 • ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
 • ความทันสมัยของข้อมูล (Realtime Update)
 • ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล (Fast Entry)
 • การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงาน (Decreasing Redundancy)
 • ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
 • การควบคุมภายใน (Internal Control)
 • มีระบบ IT ที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการเพิ่มขยายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  ทำงานเป็นระบบ      ทันสมัย     รวดเร็ว       ป้องกันการทุจริต      ลดค่าใช้จ่าย       เสริมภาพลักษณ์             
รูปแบบ  ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+
 • การทำงานทั้งหมด แสดงผลเป็นภาษาไทย(พร้อมระบบ2ภาษา) ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจระบบได้ง่าย และตรงกับงาน
 • การบันทึกข้อมูล มีฟังก์ชั่นพิเศษ และตารางรหัสต่าง ๆ ช่วยให้บันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 • รายงานต่างๆ มีรูปแบบหลากหลาย โดยแสดงผลได้ทั้งจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้
 • ทำงานทั้ง ระบบผู้ใช้คนเดียว (Stand Alone) และระบบเครือข่าย LAN (Multi User) โดยมีผู้ใช้งานหลายคน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้
 • มีระบบติดตามการปฏิบัติงาน(Log File) สามารถตรวจสอบประวัติใช้โปรแกรมของแต่ละคนได้อย่างละเอียด
 • มีระบบการสำรองข้อมูล หลายรูปแบบ และมีระบบตรวจเช็ค/ซ่อมข้อมูลอัตโนมัติ
 • มีคู่มือแสดงโครงสร้างระบบ อธิบายการใช้งาน ผังขั้นตอนการทำงาน รูปจอภาพ และตัวอย่างรายงาน
การบริการ
 • บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อมแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน การนำข้อมูลตั้งต้นเข้าระบบ และอบรมการใช้งาน ณ ที่ทำงานจริง
 • บริการช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาแบบ รีโมท ควบคุมเครื่องระยะไกลผ่าน ระบบโมเด็ม/โทรศัพท์สายตรง หรือ การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวด เร็ว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการจดหมายข่าว ข่าวสาร เทคนิคการใช้งาน และการอัปเดทโปรแกรม ผ่าน หน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.Softbizplus.com
ระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สำหรับระบบ
โปรแกรม ซอฟท์บิส สามารถทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์(Microsoft Windows 98, Me, XP, Vista, Se7en) สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet   รองรับระบบเครือข่าย LAN
และสามารถ เชื่อมงานกับระบบอุปกรณ์ต่างๆ หรือ ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ได้ ตามมาตรฐานปัจจุบัน

12 ความคิดเห็น:

 1. น่าสนใจมากครับ ข้อมูลมีประโยชน์มากครับ

  ตอบลบ
 2. สาระน่ารู้นี้เหมาะมากๆกับยุคปัจจุบัน

  ตอบลบ
 3. ถ้าทำเกี่ยวกับงานนี้ ใช้โปรมแกรมนี้ได้สบาย ๆ เลย น่าสนใจจริง ๆ

  ตอบลบ
 4. ข้อมูลดีมีประโยชน์มากๆเลย สีตัวหนังสือสวยมาก อ่านสนุกจัง

  ตอบลบ
 5. โปรแกรมบัญชีมันดีอย่างนี้นี่เอง น่ารักอะ คนโพสต์

  ตอบลบ
 6. โปรแกรมดูง่ายๆนะ

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาดีนะ มีประโยชน์มาก

  ตอบลบ
 8. ย่าเราทำบ้านเช่าอ่ะ เดี๋ยวเอาไปบอกให้ย่าใช้ดีกว่า

  ตอบลบ
 9. ดีนะช่วยให้ความสะดวกมากขึ้นเยอะ

  ตอบลบ
 10. มีประโยชน์มาก เดี๋ยวเอาไปใช้บ้างนะ

  ตอบลบ
 11. ดีจัง....มีประโยชน์ในการทำงานมากเลย

  ตอบลบ
 12. อยากได้ค่ะ เราไม่ค่อยเก่งบันชี สรุปทีก้อรวบๆ บางทีก้อลืม บ่อย เวลาคนค้างค่าเช่างี้ลืมประจำเลย
  โหลดลงโทสับได้ไหมคะ

  ตอบลบ